| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Per Ambrosiani 8 months, 1 week ago

Välkommen till Slavistikportalen!

 

Slavistikportalen är skapad för att förbättra informationen om vad som händer inom svensk slavistik.

 

Slavistikportalen drivs av Nationella handledarkollegiet i slaviska språk, ett samarbete mellan slavister vid svenska universitet och högskolor där det bedrivs undervisning och forskning i slaviska språk i Sverige.

 

Om du vill lägga till information i Slavistikportalen, kontakta närmaste kollega i Nationella handledarkollegiet!

 

 


 

Aktuella kurser på avancerad nivå (campus- och nätkurser)

 

Aktuella forskningsprojekt

 

Forskningsmiljöer och forskare

 

Aktuella möten, seminarier och konferenser

 

Lediga anställningar

 

Svenska slavistförbundet

 

Scando-Slavica

 


 

Ämneskonferens i Sigtuna 23–24 maj 2014

 

 

Comments (1)

Thomas Rosén said

at 12:35 pm on May 25, 2014

Nu har jag laddat upp dagordningen från Sigtunamötet samt Sofia Murhems PPT om nationell forskarutbildning i ekonomisk historia. Minnesanteckningar från mötet kommer inom kort.

Hälsningar
Thomas

You don't have permission to comment on this page.