| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Per Ambrosiani 2 years, 1 month ago

Välkommen till Slavistikportalen!

 

Slavistikportalen är skapad för att förbättra informationen om vad som händer inom svensk slavistik.

 

Slavistikportalen drivs av Nationella handledarkollegiet i slaviska språk, ett samarbete mellan slavister vid svenska universitet och högskolor där det bedrivs undervisning och forskning i slaviska språk i Sverige.

 

Om du vill lägga till information i Slavistikportalen, kontakta närmaste kollega i Nationella handledarkollegiet!

 

 


 

Aktuella kurser på avancerad nivå (campus- och nätkurser)

 

Aktuella forskningsprojekt

 

Forskningsmiljöer och forskare

 

Aktuella möten, seminarier och konferenser

 

Lediga anställningar

 

Svenska slavistförbundet

 

Scando-Slavica

 


 

Ämneskonferens i Sigtuna 23–24 maj 2014

 

 

Comments (1)

Thomas Rosén said

at 12:35 pm on May 25, 2014

Nu har jag laddat upp dagordningen från Sigtunamötet samt Sofia Murhems PPT om nationell forskarutbildning i ekonomisk historia. Minnesanteckningar från mötet kommer inom kort.

Hälsningar
Thomas

You don't have permission to comment on this page.