| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Forskningsmiljöer och forskare

Page history last edited by juhani.nuorluoto@moderna.uu.se 8 years, 10 months ago

 

Hjälp gärna till att skapa forskningsområdet Slavic Studies in Sweden på Academia.edu! /Per Ambrosiani

 


 

Medeltidsstudier, fornkyrkoslaviska, språkhistoria

 

Göteborgs universitet: forskningsämnet fornkyrkoslaviska, fornspråksforskning vid institutionen, Medeltidskommittén, Seminarieserie, Språkworkshop, Antoaneta Granberg

 

Umeå universitet: Per Ambrosiani (inst.academia.edu)

 

Stockholms universitet:

Elisabeth Löfstrand: Stockholm, rusistik, rysk språkhistoria, rysk-svenska kulturella förbindelser

Alexander Pereswetoff-Morath: Stockholm, rusistik,  medeltidsslavisk textfilologi, ortodoxt liv i det svenska Ingermanland

 

Uppsala universitet: forskningsöversikt, personal (innehåller korta beskrivningar och personliga hemsidor)

 

 

 

Modern språkvetenskap

 

Stockholms universitet:

Milan Bily: Stockholm, bohemistik, rusistik, aspektlära, slavisk fonologi

Tora Hedin: Stockholm, bohemistik, språk och genus, språk och politik, mediespråk

Ludmila Pöppel, Stockholm, rusistik, lexikografi, politiskt språk

Eugene Rivelis: Stockholm, Rusistik, förklarande kontrastiv grammatik för ryskstuderande, ryska språkvetenskapens historia; lexikografi och konceptanalys; kognitiv lingvistik och dess språkpedagogiska tillämpningar, konstruktionsgrammatik; poetikens kognitiva grunder

 

Uppsala universitet: forskningsöversiktpersonal (innehåller korta beskrivningar och personliga hemsidor)

 

 

Litteraturvetenskap

 

Stockholms universitet:

 • Per-Arne Bodin: Stockholm, Rysk och polsk litteratur. Den ryska litteraturen och den ryska andliga traditionen. Litteratur och terrorism. Kyrkoslavisk hymnografi.
 • Karin Grelz: Stockholm, Marina Tsvetajevas författarskap. Den ryska modernismen och minnesskapandet.
 • Peter Alberg Jensen: Stockholm, Den ryska prosans utveckling under 1800-1900-talen. Michail Bachtin.
 • Tora Lane: Stockholm, Den ryska modernismen och Marina Tsvetajevas författarskap. Andrej Platonov och Martin Heidegger.
 • Anna Ljunggren: Stockholm, Rysk poesi under 1800- och 1900-talen. Samtida rysk litteratur. Anna Achmatova och Leningrads kulturmiljö
 • Renata Ingbrant: Stockholm, Maskulinitet i omogenhetens tid. Samhällsdebatter i polsk press 1989. Bilder av manlighet och manlighetens förvandling i polsk prosa under perioden 1884–1939. R
 • Kazimiera Ingdahl: Stockholm, Czeslaw Milosz. Judarna och den "judiska frågan" i polsk historieforskning, debatt och litteratur
 • Leonard Neuger: Stockholm,  Polsk modernism. Gombrowicz författarskap. Litterär översättning som teori och praktik.
 • Aleksei Semenenko: Stockholm, Sovjetisk satir 1964-1987. Jurij Lotman och den ryska semiotiken.
 • Susanna Witt: Stockholm, Rysk modernism. Boris Pasternaks författarskap. Litterär översättning som kulturfenomen i Sovjetunionen.

 

Uppsala universitet: forskningsöversiktpersonal (innehåller korta beskrivningar och personliga hemsidor) 

 

Översättningsvetenskap

 

Umeå universitet: Per Ambrosiani (inst.academia.edu)

 

Uppsala universitet: forskningsöversiktpersonal (innehåller korta beskrivningar och personliga hemsidor)

 

xxxx

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.