| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Aktuella kurser på avancerad nivå

Page history last edited by Antoaneta Granberg 7 years, 8 months ago

 

Fornkyrkoslaviska

Fornkyrkoslaviska och slavisk språkhistoria. Magisterexamen och masterexamen. Göteborgs universitet, institutionen för språk och litteraturer.

 

Uppsala universitet: Fornkyrkoslaviska

 

Ryska

Rysk lingvistik och översättningsteori. Magisterexamen och masterexamen. Göteborgs universitet, institutionen för språk och litteraturer.

 

Uppsala universitet: Forn- och medelryska, Ordens makt – maktens ord: språk och retorik i Ryssland, Rysk text, Litterär översättning från ryska till svenska, Tolkning mellan svenska och ryska, Ryska i vetenskapliga texter

 

Kurser i slaviska språk

Uppsala universitet: Magisterexamen i slaviska språk, Examensarbete E (magister) i slaviska språk, Examensarbete F (master) i slaviska språk, De slaviska standardspråkens historia, Introduktion i slavisk dialektologi, Modern slavisk språkvetenskap (ges på SU)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.